kr 500,00

Shared Reading i Skandinavia – Forskning og praksis

Shared Reading er en lesepraksis hvor folk, uansett alder og utdanning, kan komme sammen rundt skjønnlitteratur og skape mening. For første gang kommer en samlet framstilling av forskning på metoden i de skandinaviske landene. Denne antologien gir et mangefasettert bilde av Shared Reading som litteraturformidling, estetisk opplevelse og fellesskapsarena innenfor tre kontekster: mental helse, medborgerskap og (ut-)dannelse.

Boka gir innsikt i metodens beskaffenheter, hvordan man kan bli en god leseleder og hvordan man kan bruke Shared Reading i ulike sammenhenger med barn, ungdom og voksne, og hva denne praksisen gjør med og for deltakerne. De ulike bidragene kaster lys over betydningen av tekstvalg, høytlesing og samtaler i ulike sosiale rom, og den danner et utgangspunkt for videre forskning på og utviklingen av lesepraksiser. Bidragsyterne er både utøvende leseledere og litteraturforskere.

Antologien er blitt til gjennom et samarbeid mellom seks lese- og litteraturforskere i Danmark, Norge og Sverige. Alle arbeider også praktisk med Shared Reading, og har vært involverte i utviklingen av Shared Reading i de respektive land.

Fakta

  • Redaktører: Torbjörn Forslid, Anders Ohlsson, Kerstin Rydbeck, Kjell Ivar Skjerdingstad, Mette Steenberg og Thor Magnus Tangerås
  • Omslag: Bård Vammervold
  • Omslaget viser romanske buer og er hentet fra Creative Commons. (https://pxhere.com/)
  • Utformingen av boken: Kerstin Rydbeck
  • ISBN  978-82-93298-21-2 (trykt)
  • ISBN  978-82-93298-22-9 (digital)
  • Tryck: Allkopi, 2022
  • Distribution: ABM-media AS, post@abm-media.no

Kategori Stikkord


Share

Kunnskap er makt : Norsk bibliotekhistorie

Privacy Preference Center