kr 450,00

Rom for lesing og utforsking: Skolebibliotekets muligheter

Hvilke muligheter kan skolebiblioteket gi elevene i deres utforsking, lesing og sosiale miljø?

Gjennom hele historien og på alle utdanningsnivå – fra antikken til i dag – har bibliotek vært en viktig del av skoleelevers og studenters læringsmiljø. Slik er det fortsatt, selv om både skolen, elevene og samfunnet forandres. Tjenestene i skolebibliotekene må svare til disse forandringene. Boka formidler ny forskning og praksisbaserte bidrag som er aktuelle for skolebibliotek i grunn- og videregående skole, og som alle bidrar til kunnskapsutvikling på feltet.

Boka gir nyere perspektiver på sentrale sider ved skolebibliotekene: litteraturformidling, informasjonskompetanse, samarbeid, det sosiale rommet og organisering av samlingene. I tillegg settes skolebibliotekene inn i en historisk og utdanningspolitisk sammenheng, og viser, med basis i et bredt kunnskapsgrunnlag hvilken positiv innvirkning et godt skolebibliotek har på læring – for alle skolefag.

Boka har bidrag fra forskere i bibliotekfag og pedagogikk og fra praktikere som arbeider i eller med skolebibliotek. Den er aktuell for studenter i bibliotekfag og ved lærerutdanningene, og for skolebibliotekarer som vil oppdatere sin kunnskap.

Fakta

  • Redaktører: Idunn Bøyum og Åse Kristine Tveit
  • Omslag: Bård Vammervold
  • Omslaget er fra skolebiblioteket ved Elvebakken videregående skole
  • Fotograf: Sondre Namløs Lassen
  • Utformingen av boken: Redaktørene
  • ISBN 978-82-93298-23-6 trykt (trykt)
  • ISBN 978-82-93298-24-3 digital (digital)
  • Trykk: MAKE!Graphics, 2023
  • Distribution: ABM-media AS, post@abm-media.no

Boka er også tilgjengelig på OsloMets skriftserie: Rom for lesing og utforsking: Skolebibliotekets muligheter | Skriftserien (oslomet.no)


Kategori Stikkord


Share

Kunnskap er makt : Norsk bibliotekhistorie

Privacy Preference Center