kr 400,00

Festskrift til professor Ragnar Audunsson som gjennom nærmere 40 år har undervist, forsket og ledet ved Norges største bibliotekarutdanning, og medvirket til at denne utdanningen har utviklet seg fra en fagskole til et vitalt akademisk sted for læring, faglig utvikling og forskning. Festskriftet belyser ulike sider ved hans virke,


Varenummer RodMix2020 Kategori Stikkord ,


Share
Beskrivelse

Rød mix – Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger.

Av Sunniva Evjen, Heidi Kristin Olsen og  Åse Kristine Tveit (red.)

Gjennom nærmere 40 år har Ragnar Audunson undervist, forsket og ledet ved Norges største bibliotekarutdanning, og medvirket til at denne utdanningen har utviklet seg fra en fagskole til et vitalt akademisk sted for læring, faglig utvikling og forskning. Festskriftet belyser ulike sider ved hans virke, men inkluderer også artikler som viser mangfoldet ved instituttet han har virket ved. Blant annet finner vi artikler som undersøker typiske bibliotekfaglige og litteratursosiologiske problemstillinger, som kunnskapsdeling, lesersosiologi, bibliotekhistorie og -politikk, men også tekster som overskrider det bibliotekfaglige, som undersøkelser av museumsdebatt, av nordisk arkivforskning og av Jakob Sandes diktning. Festskriftets forfattere er en miks av forskere med ulik bakgrunn, de fleste er å finne blant Ragnars kolleger ved OsloMet, noen bidrag er skrevet av gode samarbeidspartnere fra Universitetet i Tromsø, Universitetet i København og Högskolan i Borås.

Festskriftet inneholder 15 artikler, en sang og en bibliografi over Ragnar Audunsons forskning.

 

Boka er åpent tilgjengelig på OsloMets Skriftserie, her: Rød mix – Ragnar Audunson som forsker og nettverksbygger | Skriftserien (oslomet.no)

Privacy Preference Center