kr 440,00

Sammendrag

Antologien #arkividag handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet, et livlig felt i stadig forandring og gjenstand for diskusjon. Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene – om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus.

Boka er også åpent tilgjengelig på OsloMets skriftserie


Kategori


Share
Beskrivelse
  • Emneord (norsk): arkiv, arkivkunnskap, formidling, dokumenter, historie, relevans, medvirkning, dialog, kommunikation, sociale medier, arkivformidling, kulturarvsformidling, kulturarv
  • Emneord (svenska): Arkiv, arkivvetenskap (och arkiv- och informationsvetenskap), förmedling, dokument (och dokumentation), historia, relevans, medverkande, dialog, kommunikation, sociala medier, arkivförmedling (och/eller arkivpedagogik), kulturarvsförmedling (och/eller kulturarvspedagogik), kulturarv.
  • Emneord (dansk): Arkivalier, arkivformidlingsskonferencer, arbejdsområde, begrebsforståelse, bruger
  • Språk: Norsk, Engelsk, Dansk, Svensk
  • Utgitt: 2016
  • Forlag: ABM-media
  • Utgave: 1. utg.
  • Ant sider: 256
  • Pris: 390,–

 

Marit Hosar, Ellen Røsjø, Bente Jensen, Charlotte S.H. Jensen, Anna Ketola og Maria Larsson Östergren (Red.)

Med undertemaene relevans, medvirkning, dialog bestreber #arkividag seg på å fange aktuelle strømninger i arkivformidlingen nå og i framtiden. Hvor er arkivformidlingen på vei? Temaene går igjen i bokas fire kapitler: 1. Arkiv som ressurs, 2. Arkiv, medvirkning og involvering, 3. Arkiv og digitale plattformer, 4. Arkiv og kunst.

I Norden har arkivarer utviklet arkivformidlingstilbud, diskutert og utviklet fagfeltet arkivformidling siden midten av 1990-tallet. I 2004 startet en debatt i Norden som avdekket ulik begrepsforståelse i relasjonen mellom arkiv, arkivar, omverden og brukere. En nordisk diskurs om arkivformidling er siden blitt tydeligere, bl. a. gjennom fem nordiske arkivformidlingskonferanser. Første konferanse var i 2003 i København. Siden fulgte to konferanser i Oslo i 2005 og i 2008, en i København 2009, seneste ble avholdt i Oslo i 2014.

Artiklene i denne boka bygger på foredragene under den nordiske konferansen i Oslo i 2014.

Om redaktørene

Marit Hosar

Marit Hosar er fylkesarkivar ved Fylkesarkivet i Oppland/IKA Opplandene. Arkivleder ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen fra 1981- november 2015. Har arbeidet med privatarkiver og arkivformidling, og ledet flere dokumentasjons- og formidlingsprosjekter der migrasjon, medvirkning eller ungdom har stått i fokus. Er i tillegg kunstner som arbeider med egne prosjekter. Tidligere leder for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) fra 2003 – 2007 og har deltatt i flere underutvalg, bl.a. som leder for LLPs forsknings- og utdanningsutvalg. Medlem av kulturvernutvalget i Norsk kulturråd fra 2012 – 2016.

Ellen Røsjø

Ellen Røsjø har jobbet med private og offentlige arkiv og formidling siden 1988, i tjueen år i Oslo byarkiv. Hun ledet prosjektet Oslos multikulturelle arkiver fra 2004 – 2007/2008. Studieåret 2011/2012 var hun ansvarlig for det nye studietilbudet innen arkivformidling ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere leder for Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) og medlem av flere underutvalg. I dag leder Ellen arbeidet med privatarkiv i prosjektet SAMDOK (samla samfunnsdokumentasjon) i Riksarkivet.

Bente Jensen

Bente Jensen er arkivar med ansvar for formidling, kommunikation og undervisning på Aalborg Stadsarkiv. Hun er ekstern lektor ved Aalborg Universitet og tilknyttet udvikling af uddannelser og forskning i arkiv og kulturarvsformidling. Bente har medvirket i nordiske og nationale netværk, der har været med til at udvikle arkivformidling som fagområde og uddannelse. Bente er formand for LFF, Landsforeningen til bevaring af foto og film, hvor hun særligt har fokus på det digitale sociale foto mellem formidling og historisk kilde. Hun modtog NCKs kulturarvspædagogiske pris i 2010.

Charlotte S.H. Jensen

Charlotte S. H. Jensen er udviklingskonsulent på Nationalmuseet i København. Charlotte har arbejdet med kulturarv og især digital kommunikation og formidling gennem en årrække og deltaget i så vel nordiske som nationale arkivformidlingsnetværk, samt været medarrangør af flere arkivformidlingsrelaterede konferencer og aktiviteter. Charlotte har modtaget Genius-prisen, Danske Videnskabssjournalisters formidlingspris (2009) samt NCK´s pris for kulturarvspædagogisk virksomhed (2007).

Anna Ketola

Anna Ketola är arkiv- och verksamhetsansvarig vid Skånes Arkivförbund sedan 2004. Hon har bland annat medverkat i utvecklingen av ABM-masterutbildningen vid Lunds universitet och undervisar i första hand om enskilda arkiv, kulturarvsförmedling och strategisk verksamhetsplanering. Anna har flera nationella förtroendeuppdrag på arkivområdet, ingår i nationella och nordiska förmedlingsnätverk och hon har varit medarrangör till ett flertal arkivförmedlingsrelaterade konferenser och aktiviteter. Under perioden 2006-2008 hade Skånes Arkivförbund nationellt uppdrag i arkivpedagogik utsett av dåvarande kultur- och utbildningsdepartementet i Sverige.

Maria Larsson Östergren

Maria Larsson Östergren är förste arkivarie vid Riksarkivet, Landsarkivet i Visby med ansvar för den publika verksamheten. Hon är ordförande i Riksarkivets redaktion för sociala medier och sedan 2015 huvudredaktör för Nordisk Arkivnyt. Maria var nationell samordnare för Arkivens Dag 1997-2001. Hon har tidigare varit processutvecklare för Öka kännedomen om arkiv och ledamot i rådet för Förmedling och lärande inom Riksarkivet. Maria har bred erfarenhet från kulturarvssektorn och har bland annat varit biträdande, och senare arkivchef vid Skånes arkivförbund. Maria har också undervisat vid universitet och högskola i etnologi och arkivvetenskap.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “#arkividag – relevans, medvirkning, dialog”

Privacy Preference Center