ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet.

ABM-media as har ikke erverv til formål. Overskudd skal tilføres driftskapitalen og anvendes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet

Postadresse

ABM-media AS
c/o Universitetsbiblioteket OsloMet
Postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo post@abm-media.no

Kontaktpersoner i ABM-media

Daglig leder: Lars Egeland
e-post: lars.egeland@oslomet.no
Telefon: 67 23 51 10 / mobil 90194838

Styreleder: Bård Frydenlund
e-post: Bard.Frydenlund@eidsvoll1814.no
Telefon: 415 40 072

Utgivelser/bestilling av publikasjoner: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@oslomet.no
Telefon: 67 23 52 07

Øvrige styremedlemmer i ABM-media

  • Nestleder: Heidi Meen
  • Nina Granlund Sæther
  • Nils Pharo
  • Birgitte Kjos-Fonn
  • Møtende varamedlem: Lars Emil Hansen

Årsmeldinger fra ABM-media

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Bok og bibliotek

Redaktør Maria Pile Svåsand
e-post: redaksjon@bokogbibliotek.no
Telefon: 959 67 881

Museumsnytt

Redaktør Ellen Lange
e-post: post@museumsnytt.no
Telefon: 482 58 181

Tidsskriftet Arkiv

Redaktør Gudmund Valderhaug
e-post: gudmund.valderhaug@hioa.no
Telefon: 916 27 519