Om ABM-media AS

ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet.

ABM-media as har ikke erverv til formål. Overskudd skal tilføres driftskapitalen og anvendes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet

Postadresse

ABM-media AS
c/o Høgskolen i Oslo og Akershus – Læringssenter og bibliotek
Postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo post@abm-media.no

Kontaktpersoner i ABM-media

Daglig leder: Lars Egeland
e-post: lars.egeland@hioa.no
Telefon: 67 23 51 10 / mobil 90194838

Styreleder: Nils Pharo
e-post: nils.pharo@hioa.no
Telefon: 67 23 83 02

Utgivelser/bestilling av publikasjoner: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@hioa.no
Telefon: 67 23 52 07

Øvrige styremedlemmer i ABM-media

  • Nestleder: Nina Granlund Sæther
  • Kjetil Landrog
  • Guri Hjeltnes
  • Ingjerd Skrede
  • Møtende varamedlem: Børge Hofset

Bok og bibliotek

Redaktør Odd Letnes
e-post: redaksjon@bokogbibliotek.no
Telefon: 41 33 77 86

Museumsnytt

Redaktør Signy Norendal
e-post: post@museumsnytt.no
Telefon: 970 80 466

Tidsskriftet Arkiv

Redaktør Gudmund Valderhaug
e-post: gudmund.valderhaug@hioa.no
Telefon: 916 27 519[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]

ABM-Media AS har som formål å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling. Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet.

ABM-media as har ikke erverv til formål. Overskudd skal tilføres driftskapitalen og anvendes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet

Postadresse

ABM-media AS
c/o Høgskolen i Oslo og Akershus – Læringssenter og bibliotek
Postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo post@abm-media.no

Kontaktpersoner i ABM-media

Daglig leder: Lars Egeland
e-post: lars.egeland@hioa.no
Telefon: 67 23 51 10 / mobil 90194838

Styreleder: Nils Pharo
e-post: nils.pharo@hioa.no
Telefon: 67 23 83 02

Utgivelser/bestilling av publikasjoner: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@hioa.no
Telefon: 67 23 52 07

Øvrige styremedlemmer i ABM-media

Bok og bibliotek

Redaktør Odd Letnes
e-post: redaksjon@bokogbibliotek.no
Telefon: 41 33 77 86

Museumsnytt

Redaktør Signy Norendal
e-post: post@museumsnytt.no
Telefon: 970 80 466

Tidsskriftet Arkiv

Redaktør Gudmund Valderhaug
e-post: gudmund.valderhaug@hioa.no
Telefon: 916 27 519[/vc_column_text][/vc_column]

[/vc_row]