OM ABM-MEDIA

ABM-media AS er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål om å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene.

Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling.

Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet.

Overskudd skal tilføres driftskapitalen og brukes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet

Aksjene til ABM-media er eid av:

KONTAKTINFORMASJON

post@abm-media.no

Daglig leder: Knut Markhus
E-post: post@knutmarkhus.no
Telefon: 93 22  52 43

Se også kontaktinformasjon her.

STYRET I ABM-MEDIA

Styreleder: Cecilie Øien
E-post: cecilie.oien@preusmuseum.no
Mobil: 47 23 36 40

Øvrige styremedlemmer: 

  • Nestleder: Mette Hvål
  • Nina Granlund Sæther
  • Nils Pharo
  • Birgitte Kjos-Fonn
  • Møtende varamedlem: Lars Emil Hansen

Tidsskrifter

Aksess

Redaktør: Heidi Meen
e-post: post@aksess-tidsskrift.no
Telefon: 922 91 919

Bok & bibliotek

Redaktør: Arne Olav Hageberg
e-post: redaksjon@bokogbibliotek.no
Telefon: 95 82 18 85

Museum

Redaktør: Ellen Lange
e-post: post@museumsnytt.no
Telefon: 482 58 181

Annonsere?

Bokutgivelser

Bestilling av bøker: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@oslomet.no
Telefon: 67 23 52 07