OM ABM-MEDIA

ABM-media AS er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål om å utgi frie og uavhengige fagblader for arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene.

Publikasjonene skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsformidling.

Selskapet har som målsetning og ambisjon å sette dagsorden for og belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen fagfeltet.

Overskudd skal tilføres driftskapitalen og brukes til utvikling og eventuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet

Aksjene til ABM-media er eid av:

KONTAKTINFORMASJON

post@abm-media.no

Daglig leder: Lars Egeland
E-post: lars.egeland@oslomet.no
Telefon: 67 23 51 10 / mobil 901 94 838

Se også kontaktinformasjon her.

STYRET I ABM-MEDIA

Styreleder: Cecilie Øien
E-post: cecilie.oien@preusmuseum.no
Mobil: 47 23 36 40

Øvrige styremedlemmer: 

  • Nestleder: Mette Hvål
  • Nina Granlund Sæther
  • Nils Pharo
  • Birgitte Kjos-Fonn
  • Møtende varamedlem: Lars Emil Hansen

Tidsskrifter

Bok og bibliotek

Redaktør: Arne Olav Hageberg
e-post: redaksjon@bokogbibliotek.no
Telefon: 95 82 18 85

Museumsnytt

Redaktør: Ellen Lange
e-post: post@museumsnytt.no
Telefon: 482 58 181

Aksess

Redaktør: Heidi Meen
e-post: post@aksess-tidsskrift.no
Telefon: 922 91 919

Annonser

LK Media, Anne-Lise Fængsrud,
e-post: anne-lise@lkmedia.no
Telefon 996 48 546

Bokutgivelser

Daglig leder Lars Egeland
e-post: lars.egeland@oslomet.no
Telefon: 67 23 51 10 / 901 94 838