Spørsmål?

Bruk skjemaet eller send en e-post til:
post@abm-media.no

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Lars Egeland
e-post: lars.egeland@oslomet.no
Telefon: 67 23 51 10 / mobil 901 94 838

Bestilling av publikasjoner: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@oslomet.no
Telefon: 67 23 52 07

Annonser: LK Media, Anne-Lise Fængsrud,
e-post: anne-lise@lkmedia.no
Telefon 996 48 546

Postadresse

ABM-media AS
c/o Universitetsbiblioteket OsloMet
Postboks 4 St Olavs plass
0130 Oslo