Spørsmål?

Bruk skjemaet eller send en e-post til:
post@abm-media.no

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Knut Markhus
E-post: post@knutmarkhus.no
Telefon: 93 22  52 43

Bestilling av bøker: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@oslomet.no
Telefon: 67 23 52 07

Bestilling av tidsskrift: Tekstallmenningen

Annonser: LK Media, Anne-Lise Fængsrud,
e-post: anne-lise@lkmedia.no
Telefon 996 48 546

Postadresse

ABM-media AS
c/o Tidsskriftforeningen
Litteraturhuset
Wergelandsveien 29
0167 Oslo

Organisasjonsnummer: 990 863 970