Spørsmål?

Bruk skjemaet eller send en e-post til:
post@abm-media.no

Kontaktinformasjon

Daglig leder: Knut Markhus
E-post: post@knutmarkhus.no
Telefon: 93 22  52 43

Bestilling av bøker: Kristin Larsen
e-post: kristin.larsen@oslomet.no
Telefon: 67 23 52 07

Bestilling av tidsskrift: Tekstallmenningen

Annonser:

Sissel Bjerkeset, Edda Presse
e-post: sissel@eddapresse.no
Telefon: 922 10 891

Postadresse

ABM-media AS
Akersgata 43
0158 OSLO

Organisasjonsnummer: 990 863 970