For annonsører

Tidsskriftene Bok og bibliotek og Museumsnytt kommer ut som papirutgaver fire ganger i året. I tillegg har begge tidsskriftene nettsider med redaksjonelt stoff og annonseplass.

Aksess

Mer informasjon om annonsering i AKSESS her.

Bok & bibliotek

Museum

Mer informasjon om annonsering i Museumsnytt her.

Interessert?

Ønsker du å annonsere i papirutgavene eller på nett, kan du kontakte vår annonseselger for et godt tilbud.

Kontaktperson

Anne-Lise Fængsrud
LK Media
Telefon: +47 996 48 546
E-post: anne-lise@lkmedia.no